Sönnerstgrundet


Krickor

Cirka tre mil öster om Umeå ligger Sönnerstgrundet, halvön nordost om Ostnäshalvön, vars sydligaste udde är en mycket god lokal att bedriva mera avancerad fågelskådning från vår och höst.

Från Umeå färdas man E4 till Sävar, tar där av mot Holmön, men efter ca 7 km, i byn Ivarsboda, tar man höger in på en grusväg som man färdas på ett par kilometer till dess man kommer till en fyrvägkorsning. Där tar man höger igen och efter ytterligare 2-3 kilometer kommer man till en vändplan, där man kan parkera. Observationsplatsen ligger då precis bakom alridån intill. Vår och höst kan man, ofta på tämligen långa avstånd (tubkikare är en nödvändighet), se ett efter norrländska förhållanden imponerande sträck med många spännande arter.

Natur

Solnedgång vid Sönnerstgrundet

Här, vid den smalaste passagen mellan Holmöarna och fastlandet, finns enstaka skär utanför udden, annars öppet hav. Med tubkikarens hjälp har man en bra koll på de fåglar som passerar mellan de båda landområdena. Strandalskog ute på udden.

Häckfåglar

På öarna utanför häckar t ex knölsvan, skedand, bergand, labb, troligen dvärgmås samt en hel del tärnor. Mindre hackspett häckar i närheten. Provianterande smålommar och fiskgjusar ses regelbundet runt udden.

Vårsträcket

Från och med islossningen börjar ett omfattande sjöfågelsträck, exempelvis av storlom och sjöorre inledningsvis. Det stora lomsträcket kommer igång efter mitten på maj och dagsrekordet från 28 maj 1987 lyder på hela 3.100 lommar som passerade under en morgon. Från andra veckan i maj och ofta en bit in i juni noteras flera bredstjärtade labbar på väg norrut. Sönnerstgrundet är förmodligen landets säkraste vårlokal för denna arktiska art. Myrspovar, kustsnäppor och smalnäbbade simsnäppor hör även till flitigt noterade sträckarter i maj. Många år ses vitnäbbad islom under lomsträckets intensivaste fas.

Höststräcket

Goda möjIigheter att se arktiska vadare i juli-augusti. Vid vind från ostsektorn kan stora mängder prutgäss ses i slutet av september, högsta notering 4022 ex under en dag. Bläsänder noteras också i stora antal under september - början av oktober och under senthösten kan sjöorresträcket nå upp till dagssummor i fyrsiffriga tal. I oktober ses vitkindade gäss många år, maxsiffra 3110 ex på en dag, och under senthösten är bredstjärtad labb noterad vid flera tillfällen, liksom någon gråspett som varit ute och vänt vid udden. Ännu finns dock mycket att utforska kring denna lokals höststräckande fåglar.

Tillfälligt

Islom, stormfågel, praktejder, alförrädare (flera fynd), vitnackad svärta, aftonfalk, tereksnäppa, brednäbbad simsnäppa, fjällabb, storlabb, lavskrika och citronärla.Till Täftehalvön | Åter till Fåglar i Umeå | Till Sävarån


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik