Täftehalvön


En dryg mil öster om Umeå ligger Täftehalvön, en i havet utskjutande halvö med mycket varierande och för den fågelintresserad rik natur. Med bil från Umeå beger man sig till Täfteå och tar i byn av mot Rovågern och orienterar sig därefter med hjälp av karta till intressanta delar som Långviksskatan, Rovsundet och Tavastudden - den yttersta udden.

Smålom

Karta

För den som har tid och ork rekommenderas en promenad från Bådelögern till sistnämnda udde. Promenaden är ca 5 kilometer lång och man bör beräkna ett par timmar enkel väg, men man stöter under promenaden på en mycket rik och varierad natur - och massor av fåglar.

Natur

Gott om grunda vikar, intressanta småsjöar, äldre granskog och fina alridåer. Vid Långviksskatan finner man en lång sandrevel - går ej ut på den under häckningstid - med rikt fågelliv och trivsamma omgivningar. Längst ut på halvön blir naturen mer kal, med enbuskmarker och kråkrishedar. Tyvärr finns numer alltför många kalhyggen på halvön, vilket fördunklar naturupplevelsen en del.

Häckfåglar

Smålom, storlom, skedand, bergand, lärkfalk, fiskgjuse, större strandpipare, roskarl, mindre hackspett, tretåig hackspett, spillkråka, göktyta, törnsångare, törnskata, rosenfink och ortolansparv.

Sträck

Under april kan insträcket av fjällvråk vara mäktigt klara dagar. Sjöfågelsträcket i maj studeras lämpligen från Tavastudden längst i söder och kan vara mycket bra. Många arter passerar förvånansvärt nära, t ex lommar. Detsamma kan sägas om höststräcket från Tavastudden, som utan vidare är värt fler besök.

Tillfälligt

Islom, mindre sångsvan, havssula, praktejder, brun glada, jaktfalk, svarthuvad mås, ismås, vitryggig, hackspett (har häckat), lavskrika, taigasångare och svart rödstjärt.Till Tavlefjärden | Åter till Fåglar i Umeå | Till Sönnerstgrundet


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik