Tavelsjön


Gråhakedopping

Den mycket stora och ställvis djupa Tavelsjön ca 2 mil nordväst om Umeå nås enklast från Vindelvägen (väg 363) från Umeå. De ornitologiskt mest intressanta delarna är framför allt Långviken i sjöns östra del, hela den norra delen av sjön samt Tavelsjöavan i den nordöstra delen. Inga vägar når fram till stranden av Långviken, varför största hänsyn mot markägare måste visas. Sjön är mycket fiskrik, bland annat finns gös. Utter är sedd även i modern tid.

Natur

Omgivningarna domineras av mycket harmoniskt och rikt jordbrukslandskap med stora skönhetsvärden. Långviken är mycket vegetationsrik, med säv och större vassruggar. Även i den norra delen av finns rikligt med vegetation.

Branta berg precis väster om Tavelsjön ger en effektfull inramning.

KartaHäckfåglar

Storlom, skäggdopping, gråhakedopping (mycket stark stam, främst i Långviken), svarthakedopping, årta (troligen), bläsand, fisktärna, sävsångare och rosenfink. Sjöorreflockar översomrar ofta i sjön. Hornuggla häckar många år vid Långviken.

Sträckfåglar

Området ar mycket sällan besökt under vår- och höststräckets perioder, men under högsommaren rastar stora mängder tofsvipor och storspovar på fälten runt sjön.

Tillfälligt

Vit stork, småfläckig sumphöna, fjällabb, vitryggig hackspett, rörsångare (flera år), gräshoppsångare och busksångare.

Övrigt

Fin badplats i nordvästra delen av sjön. Tavelsjöberget botaniskt intressant med bl a förekomst av fjälltolta. Grottor. Tavelsjöleden en vandringsled från Umeå till Vindelälven passerar över Tavelsjöberget. Sjön Trehörningen öster om Tavelsjön hyser också ett rikt fågelliv. Bland de häckande arterna där kan nämnas storlom, gråhakedopping, bläsand och sävsångare.Till Sibirienområdet | Åter till Fåglar i Umeå | Till Hössjö


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik