Sibirienområdet, Sävar


Slaguggla

Stora delar av det fågelliv som många förknippar med Norrland står att finna i detta av myr- och sjöytor dominerade område. Från Umeå kör man E4 norrut, förbi Sävar och ca 5 km efter att ha passerat Sävar svänger man vänster in på en grusväg. Fortsätt in på denna väg. Spana av de många sjöarna och myrområdena. Som regel plogas denna väg vintertid och ett besök i mars vid lugnt väder en lämplig natt för att Iyssna efter ugglor är ofta givande.

KartaNatur

Sjöar av varierande storlek, många av dem omgivna av myrmark. Tyvärr förtar många större hyggen vildmarksstämningen, men håll till godo med den äldre skog som bjuds och tänk på att en art som slagugglan gärna finns i anslutning till hyggen. Flera av sjöarna ar tämligen igen vuxna.

Häckfåglar

Storlom, sångsvan, bivråk, lärkfalk, dalripa, ljungpipare, slaguggla, pärluggla, jorduggla, gluttsnäppa, göktyta, större korsnäbb och videsparv.

Sträckfåglar

Inget av värde noterat, men inte heller utforskat.

Tillfälligt

Svart stork, gråspett, trädlärka och lavskrika.

Övrigt

För den uggleintresserade är det idé att välja ut en stiIla, nederbördsfri i mars början av april och bege sig till detta område och sedan, med regelbundna stopp för avlyssning, fortsätta till BulImark och vidare till Botsmark. Gnagarrika år kan en sådantur bjuda på fler än 20 pärlugglor, några slagugglor och kanske även någon hökuggla och sparvuggla.Till Stora Fjäderägg | Åter till Fåglar i Umeå | Till Tavelsjön


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik