Holmöarna


Svärta

Holmöarna, belägna i Norra Kvarken öster om Umeå, består av fyra huvudöar samt ett mycket stort antal mindre öar och nås lättast med vägverkets gratisfärja som ger hela den isfria delen av året. Färjeläget vid Norrfjärden når man om man från Umeå tar E4 norrut och i Sävar tar av vid skylten "Holmön 10". Därefter är skyltningen till färjeläget god. Överfarten tar normalt 40 minuter. På Holmön färdas man lämpligen med cykel som medtages på färjan eller kan hyras bl a vid pensionatet nära färjeläget.

Natur

Holmö by består av idylliskt, småskaligt jordbrukslandskap. I övrigt finner man en imponerande variationsrikedom av naturtyper, med en rik skärgård i de grunda vattnen runt huvudöarna, grov barr- och blandskog, rena lövskogar, björkdominerade, främst på södra Ängesön, enbuskmarker, grunda småtjärnar, större djupa sjöar, grunda havsvikar, myrmark och strandskogar. Med cykel kan man ta sig den 7 kilometer långa vägen från Byviken till södra Ängesön.

De svårframkomliga Grossgrunden nås endast med båt. Holmögadd, längst i söder, är militärt skyddsområde och landstigningsförbud råder.

KartaHäckfåglar

Den mycket omväxlande naturen innebär att så många som ca 130 häckande fågelarter finns på ögruppen. Nämnas kan: storlom ca 20 par, smålom drygt 20 par, grågås, svärta ca 1.500 par, bergand, skedand, stjärtand, bivråk, lärkfalk, labb drygt 20 par, skräntärna 5 par, tobisgrissla ca 2.000 par, lundsångare (med all sannolikhet häckade bl a vid Gebäckssundets norra del, även om bofynd saknas - årlig förekomst sedan 1973), törnsångare, tornsvala, skärpiplärka ca 50 par samt rosenfink. Alla beståndsuppskattningar från 1993.

Vårsträcket

Under april kan många år stora mängder fjällvråkar passera över ögruppen, från Finland, med riktning mot fastlandet. Det spännande majsträcket längs kusten kan studeras från Lillhällan vid Byviken eller Berguddens fyr. Förutom lommar i massor kan man då, med lite tur, få se bredstjärtad labb eller alförrädare.

Höststräcket

Är lite studerat, men en höstpromenad genom byn, avspanandes fälten kan vara mycket givande.

Sommargäster

Kärr- och busksångare sjunger om försommarnätterna i byn, liksom näktergal. Mindre flugsnappare brukar vara årsviss i juni vid Gebäckssundet. Nattskärra och turturduva noteras många år.

Tillfälligt

Stormfågel, vit stork, storlabb, biätare, härfågel (många höstar sedd vid Byviken), större piplärka, (flera fynd på fälten i byn), nunnestenskvätta, korttålärka, sibirisk järnsparv, svarthakad buskskvätta, rostgumpsvala, nordsångare, kungsfågelsångare, taigasångare samt gyllensparv.Till Sävarån | Åter till Fåglar i Umeå | Till Stora Fjäderägg


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik