Backens kyrka


Trivsammaste sättet att nå Backens kyrka är att ta en cykeltur längs Häradsvägen till den gamla kyrkan. Mycket fågelstudier hinner som regel göras under en sådan färd. Kyrkan, från 1500-talets början, ligger mycket naturskönt och omgivningarna domineras i öster av brukade fält. Själva kyrkogården är bevuxen med grova lövträd, en ovanligt stor andel ädla lövträd och älvbrinken västerut består av äldre, vildvuxen blandskog som är mycket fågelrik.

Häckfåglar

Mindre Hackspett

Mindre hackspett, göktyta, svarthätta, härmsångare, grönsångare, hämpling och stenknäck (flera par). I älvbrinken mot Baggböle till häckar bl a järpe. På andra sidan älven häckar nötkråka förmodligen årsvisst och emellanåt bivråk och gärdsmyg.

Vårsträcket

Ansamlingarna av trastar kan vara mycket stora i slutet av april och tusentals bergfinkar kan vid samma tid sitta och sjunga på kyrkogården. Eftersom Umeälven är en viktig sträckled följer en hel del änder älven uppströms om våren, bland annat salskrake är årsviss i slutet av april. Fjällvråkar brukar, ibland i lite större tal, flyga längs älven.

Höststräcket

Inte påfallande på något vis.

Vinterfåglar

Få platser i Umetrakten har så många arter att bjuda på vintertid. I vakarna som aldrig fryser till nedanför kyrkan, ligger varje vinter någon storskrake och ofta någon knipa. Sparvuggla är noterad flera vintrar, liksom gråspett och någon eller några koltrastar stannar alltid kvar. Stora flockar av sidensvans och björktrast hör till och några vinterfynd av rödvingetrast föreligger. TillfälIiga vinterfynd finns av stenfalk och rödhake. En eller annan snösiska ses ofta klänga med gråsiskorna i björkarna och grönsiska stannar kvar över vintern, vilket även stenknäck gör med något exemplar varje vinter. Dock är de ofta svårsedda under denna tid.

Tillfälligt

Aftonfalk, vitryggig hackspett, taigatrast, lundsångare, gräshoppsångare, mindre flugsnappare, nötväcka, steglits och bändelkorsnäbb.

Övrigt

En stilla cykeltur längs cykelleden längs älvbrinken väster om kyrkan, till Baggböle, rekommenderas. Ofta blir den givande ur fågelsynvinkel

Karta


Åter till Fåglar i Umeå | Till Gran


Produktion: Umeå IT & Ljudteknik